Solucions Professionals

La nostra feina

Cuadres Elèctrics Realitzem treballs de manteniment, creació, modificacció i reacondicionament de tot tipsu d’instal·lacions de baixa tensió per adequarles a les noves normatives o modificar-ne les  seves propietats.

Realitzem instal·lacións de maquinària i serveis per a indústries, empreses de serveis, naus indúustrials, magatzems, centres comercials, petits comerços, etc.

Creem i adaptem tot tipus d’armaris de potència i informàtica per a les noves tecnologies i normatives, la seguretat i la fiabilitat és un requisit pel treball diari.

Els procesos industrials i comercials son elements bàsics en qualsevol negoci, aquest han de estar manipulats per mans expertes i estar disponibles davant de qualsevol event, error o accident, nosaltres els creem, adeqüem i mantenim per tal de assolir el nivell de qualitat exigit pel correcte funcionament.

Disposem d’una àmplia gama de models per adequar la seva necessitat i pressupost per a tot tipus d’enllumenat públic, des de el més potènt fins al més segur antivandàlic.

El consum energètic suposa una necessitat obligatoria en tot entorn de traball, el seu funcionament òptim és garantia d’estalvi de recursos, benestar i adequació del medi per a la conservació de productes. Oferim les millors tecnologies per a poder garantir el màxim rendiment de les inversions. 

Tan en la llar com en el lloc de treball en un entorn controlat ens cal un mínim de benestar, les persones son sensibles a canvis bruscos però la màquinaria també cal estar sota un control de temperatura i humitat constants, realitzem tot tipus de innovació i manteniment per a que tot estigui sota un contol de benestar i qualitat.

El control de temperatura en la nostra llar i oficina pot ser un mal de cap de despeses i incomoditats, amb el terra radiant aquest problema desapareix al homogeneitzar tota la superficie útil en una escalfor suau i igual per a tots els racons. Disposem de les millors tecnologies per dur-ho a terme.

Cada tub necessita tenir unes característiques adequades i concretes, des de l’aigua sanitària fins als gasos mes calents s’han de instal·lar seguin els criteris de disseny i duravilitat pactas. La nostra llarga experència facilita aquest obectiu i evita costoses despeses de reparació.

Les alarmes i els ambients musicals també formen part de les nostres tasques de reparació, adequació i millora. Estem proveïts de les últimes tecnologies en comunicació alàmbrica i inalambrica per estudiar cada cas i obferir la millor opció.

Les normatives acutals exigèixen alts nivells de confiança, la nostra experència ens permet oferir complir amb totes i cadesquan d’elles.

La millor manera de no aturar qualsevol procès indústrial passa per assegurar el correcte mateniment de la maquinaria. Calen coneixements experts per poder oferir la màxima garantia d’operabiliat, la oferim perquè en pogueu gaudir.